Soflens 59 (SofLens comfort)

Soflens 59 (wcześniej Soflens Comfort) to soczewki miesięczne o dziennym trybie wymiany. Wyprodukowano je z niejonowego  wysokouwodnionego materiału Hilafilcon B, zapewniając tym samym odporność na gromadzenie się na ich powierzchnii osadów białkowych. To soczewki o idealnym dostosowaniu do zewnętrznych cech buodwy oka na czele z ich krzywizną. Cechą rozpoznawczą soczewek Soflens 59 jest pełen komfort, także pod koniec okresu użytkowania. Ich krawędzie są specjalnie wyprofilowane, przez co kontakt między soczewką i powieką jest mniejszy, nie są one "odczuwalne" podczas mrugania, a także zapewniają większą ostrość widzenia. Swoje cechy zawdzięczają zastosowaniu technologii UniFit.

Cechy produktu

Moc -6,00 -5,75 -5,50 -5,25 -5,00 -4,75 -4,50 -4,25 -4,00 -3,75 -3,50 -3,25 -3,00 -2,75 -2,50 -2,25 -2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75
Krzywizna 8,6
Średnica 14,2